1A4TO0

Monte Carlo 莫卡辛便鞋

 • 04.5
 • 05.0
 • 05.5
 • 06.0
 • 06.5
 • 07.0
 • 07.5
 • 08.0
 • 08.5
 • 09.0
 • 09.5
 • 10.0
 • 10.5
 • 11.0
 • 11.5
 • 12.0
 • 13.0
 • 14.0
Monte Carlo 莫卡辛便鞋 in 男士's 鞋履系列 鞋履總覽 collections by Louis Vuitton
Monte Carlo 莫卡辛便鞋
HK$ 22,100
HK$ 22,100
這款特別版經典Monte Carlo莫卡辛便鞋以綠色鴕鳥皮製作。這款柔軟輕巧的駕車鞋採用管狀結構及手縫鞋面,充分展現路易威登的製鞋專業。綴以金色金屬LV Initials配件。

細節